Nia Freedance

Nia FreeDance richt zich op het stimuleren van jouw uniekheid, creativiteit en zelfexpressie met behulp van vorm en vrijheid.

Vorm en vrijheid zijn als eenheid belangrijk binnen Nia FreeDance. Ook al lijken ze tegengesteld, ze vullen elkaar aan als yin en yang en creëren een vloeibare structuur dat de danser toestaat om zich continu te uiten in het moment; continue expressie.

Vorm en vrijheid zijn samen noodzakelijk voor het creatieve en transformatieve proces dat Nia FreeDance kan brengen. Samen brengen ze balans binnen de stroom van energie en geven ze gelegenheid om jezelf te ontdekken.

Laat je lichaam de choreografie opmaken voor deze bewuste dans dat zich van lichaam naar emoties naar gedachten naar spirit laat leiden. Het is een prachtige uitnodiging om je te verbinden met de danser in jou.